Disclaimer

R2 verleent u hierbij toegang tot R2 en nodigt u uit het aangebodene te kopen. R2 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

R2 spant zich in om de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de webshop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van R2.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten van R2 geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met R2. Voor de hyperlinks, naar website of diensten van derden, die door R2 zijn opgenomen kan R2 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij R2 en haar licentiegevers. De inhoud van R2 is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-Niet Commercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.